Zobrazit přihlášky

Zobrazit přihlášku na letní sezónu

Zobrazit přihlášku na zimní sezónu

Tenisová akademie

Naše zásady

Četnost tréninků je domlouvána s každým hráčem individuálně.

Tréninky jsou rozděleny na letní období (venkovní dvorce) a zimní období (tenisové haly).

Uvedené ceny zahrnují jak práci trenéra, tak cenu kurtu. V zimě cenu tenisové haly.

UVEDENÉ CENY V CENÍKU PLATÍ PRO ČLENY SPOLKU, OSTATNÍ MAJÍ CENU O 10% VYŠŠÍ.

Pravidla trénování
Sestavíme pravidelný rozvrh. Platba za tenisové tréninky je vybírána za celou letní (zimní) sezonu najednou nejpozději do konce dubna (října). Sestavený pravidelný rozvrh uvidíte v online tabulce, z které budou vymazány řádně omluvené hodiny a kde uvidíte volné termíny pro hodiny náhradní.
OMLOUVÁNÍ HODIN A NÁHRADY
Řádně omluvený trénink musí být odvolán do 14h. předchozího dne, abychom měli dostatek času hodinu nabídnout ostatním. například během pondělí je možno do 14h. nahlásit nepřítomnost na úterý trenérovi, který trénink vymaže v tabulce (nezáleží na důvodu omluvy). Pokud je omluven později, hodina propadá bez nároku na náhradu. Za řádně omluvený trénink má hráč nárok na odpovídající náhradu. Možnost náhradního tréninku si každý hráč hlídá v tabulce sám. Pokud uvidí v tabulce volnou hodinu, zavolá trenérovi, který ho do tabulky zapíše. Pokud si hráč náhradní hodiny nepohlídá a nenahradí do konce aktuální sezóny, kredit propadá bez možnosti náhrady.
PŘEDPLACENÝ KREDIT
Zůstatek kreditu nebude možné převádět na další sezonu. Výjimku tvoří Řádně omluvené hodiny z posledního týdnu zimní/letní sezóny, které mohou být převedeny do následující sezóny. Dlouhodobé absence (2 týdny a více) ze zdravotních důvodů budou řešeny individuálně. Nepřízeň počasí nebo vliv jiných skutečností nezávislých na vůli tenisu Donovalská nezakládá hráči nárok na náhradu. Při nepřízni počasí může tenis Donovalská zajistit tréninky v tenisových halách bez doplatku cenového rozdílu, kde mohou být tréninky v rámci uspokojení všech hráčů vedeny na polovinu kurtu. Pokud se hráč přihlásí na víc tréninků, než má kreditem předplaceno, musí na konci sezóny kredit doplatit.
VÝPADEK PARTNERA Z HODINY
V případě, že hráč nesouhlasí s vyšší finanční náročností hodiny, má také možnost řádné omluvy, ale získává hodinu času navíc tak, že se musí omluvit do 15h předchozího dne. Například máte přihlášenou dvojici, ale kolega se odhlásí, nechcete tedy platit sólo hodinu, tak se odhlásíte, aby byla možnost náhrady pro někoho, kdo má o sólo hodinu zájem. Pokud hodina neproběhne vůbec, započítá se do skupiny náhradních hodin, které budou vypisovány v termínech v průběhu celé sezóny. V těchto hodinách není garantován trenér, který vede hodinu v běžném rozvrhu.

Individuální trénink

Tento druh tréninku je určen pro hráče všech výkonnostních skupin (začínající, závodní i rekreační hráči) nezávisle na věku, kteří se chtějí rychleji zlepšit či odstranit špatné návyky z minulosti.

Trénink je zaměřen na konkrétní potřeby hráče, od techniky, přes fyzickou i mentální přípravu hráče. Cílem výuky je zdokonalení tenisové techniky s následným využitím při tenisových zápasech.

Zobrazit ceník

Skupinový trénink

Skupinové tréninky jsou určeny pro děti a mládež ve věku 7-18 let. Hráči jsou podle svých časových možností rozřazeni do skupinek po 2 až 3 dětech, na základě stejného věku a podobných tenisových dovedností.

Kurz je vhodný pro všechny výkonnostní kategorie.

Trénink je zaměřený na zdokonalování tenisových úderů, pohybových dovedností, fyzickou průpravu a základy taktiky při herních zápasech. Tréninky jsou vedeny zkušenými trenéry, kteří u dětí vzbuzují zájem o tenis. Skupinový trénink lze kombinovat s individuální výukou.

Zobrazit ceník

Individuální výuka pro dospělé

Je určena pro dospělé hráče, jak pokročilé, tak začátečníky. Cílem je naučit z řad dospělých základní tenisové údery. U pokročilých zájemců tyto údery zdokonalujeme a přidáváme k nim tenisovou taktiku v zápasech.

Přihlášky na tréninky pro dospělé probíhají po individuální konzultaci.

Závodní tenis

Cílem závodního tenisu je vychovávat hráče, kteří úspěšně reprezentují náš tenisový oddíl při mistrovských utkáních, či při celostátních turnajích vedených Českým tenisovým svazem. Děti mohou hrát ve všech věkových kategoriích, počínaje minitenisem, babytenisem, mladšími žáky, staršími žáky až kategorií dorostu.

Babytenis
Mladší žáci
Starší žáci A
Starší žáci B
Dorost