Tenisové třídy

Každým rokem, již od roku 2003, se na ZŠ Donovalská ve spolupráci s tenisovým oddílem TCD Donovalská otevírají pro prvňáčky třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na tenis. Jedná se o jedinečnou spolupráci ZŠ a tenisového oddílu na Jižním Městě. Pravidelně se tak v I. - III. třídách naší školy věnuje společné tenisové přípravě na 100 dětí.

Jediné, co děti na tréninky, kromě sportovního oblečení potřebují, je tenisová raketa (s jejímž výběrem rádi pomůžeme) a zaplacení školného 2.800,-Kč/ pololetí.

Nabízíme vynikající technické zázemí:
2x antukový tenisový kurt
3x tenisový kurt – umělá tráva
2x tenisový kurt – krytá hala
2x tělocvičnu

Trenéry tenisu I.třídy, absolventy FTVS UK

Velkou výhodou tenisových tříd, kterou si rodiče pochvalují, je možnost absolvovat školní i tenisovou výuku dopoledne a ve sportovním areálu školy, bez nutného dojíždění.

Rád bych rodiče upozornil, že výuka není vedena pro výchovu vrcholových hráčů, ale má skupinovou, nenásilnou a hravou formou seznámit děti se základy i se zápasy této krásné hry, kterou tenis bezesporu je! A právě tento úkol je cílem nás všech trenérů, kteří se zde dětem věnujeme, aby během této tříleté spolupráce zvládly pokud možno všechny, hrát cvičné minitenisové zápasy, malé turnaje, přebory jednotlivých tříd i celé školy, což u většiny dětí vyvolává vlny nadšení a chutě do tréninků.

Děti nemají povinnost, dochodit výuku až do konce třetí třídy. Mohou si tenis vyzkoušet a pokud je přestane bavit, rodiče je mohou kdykoliv po ukončení pololetí odhlásit. To však neznamená, že jsou ze své třídy vyloučeni. I potom zůstávají žáky ve své třídě, se spolužáky se normálně učí dál a chodí jen na klasický tělocvik s paní učitelkou. Naopak, děti, které tenis bude bavit, mají možnost, již v průběhu tenisových tříd, zlepšit svoji výkonnost v našem tenisovém oddíle v odpoledních hodinách. Tady již děti připravujeme pro hru na celý tenisový dvorec, kde se mohou začít připravovat i pro výkonnostní a závodní tenis, jak pro individuální tenisové turnaje, tak pro soutěže družstev, pořádané tenisovým svazem.

Prvňáčkům pořádáme vždy v pololetí a na konci školního roku samostatný přebor jednotlivých tříd o diplomy, medaile a poháry. Druháci a třeťáci mají ve stejném období turnaj dohromady, kam zveme i rodiče, babičky a dědečky, aby se mohli na vlastní oči přesvědčit, co se děti naučily a povzbudit je, v jejich úsilí.

Co je vlastně minitenis? Jedná o normální tenisovou výuku, která probíhá na zmenšeném dvorci, za použití menší sítě, lehčích a měkčích míčů. Minitenis umožňuje i šestiletým dětem trénink všech úderů a herních činností, které by byly na „normálním“ dvorci s „normálními míči“ vyloučeny. Obrovskou výhodou je, že děti mají ze své tělesné výšky podobnou perspektivu pohledu na minitenisový dvorec jako dospělí na dvorec normální (zkuste hrát tenis přes síť, kterou máte ve výšce očí!).

Většina dětí je tak po několika týdnech, event. měsících tréninku schopna hrát cvičné minitenisové zápasy. Je to pro ně velká motivační pobídka do dalších tréninků a zároveň si začínají vštěpovat základní taktické návyky.

Výuka tělesné výchovy v tenisových třídách probíhá ve třech hodinách týdně, ve dvou z nich probíhá kombinovaná výuka tenisu a klasické tělesné výchovy, třetí je věnována výhradně tenisové přípravě. Celý cyklus je plánován na tři roky, od I. do III. třídy.

Co říci závěrem, všichni se snažíme, aby se dětem u nás líbilo, aby si tento inteligentní sport zamilovaly a mohly se mu věnovat po celý život. Dejte dětem šanci, aby si mohly vyzkoušet, zda pro ně bude tenis právě takovou zábavou.